Nieuws

Persbericht prins carnaval 2021

Geplaatst op

 

Vanwege de Covid-19 pandemie en de daarbij horende maatregelen heeft het bestuur van carnavalsvereniging Oldeclooster besloten om voor het nieuwe carnavalsjaar geen nieuwe prins carnaval uit te roepen. De maatregelen die nu gelden zijn zodanig dat er voor een nieuwe prins carnaval bijna  geen activiteiten kunnen plaats vinden die bij de eretitel prins carnaval van Oldeclooster horen.

Hier is bewust mee gewacht tot  er duidelijkheid is richting komend carnaval vanwege onze prinsenproclamatie op de 1e zaterdag van januari. Nu de vooruitzichten zo zijn dat er helaas geen verbeteringen gaan komen omtrent evenementen of überhaupt het organiseren van activiteiten vinden wij deze beslissing gegrond.
Wij zijn als bestuur zeer vereerd en opgelucht dat Prins Jan V met zijn Adjudant Henk na goed overleg zich bereid hebben gevoeld om nog een jaar door te gaan en de scepter over Kronkeldörp zullen zwaaien.

Voor carnaval 2021 zijn wij wel drukdoende om waar mogelijk activiteiten te organiseren waaronder het versieren van de tuinen tijdens het carnavalsweekend van 12-2 t/m 16-2 2021. Daar buiten zullen wij veel online organiseren.

Omdat wij ons willen houden aan alle maatregelen vanuit de overheid omtrent het Covid-19 virus zal dit waar nodig aangepast worden en zullen er waarschijnlijk nog veel updates komen over het programma.

Voor het programma dat weekend verwijs ik u graag door naar onze website www.oldeclooster of onze Facebook pagina CV Oldeclooster.

Namens het bestuur van Carnavalsvereniging Oldeclooster,

Frans Hegeman
Voorzitter C.V. Oldeclooster

Nieuws

Kronkeloar december 2020

Geplaatst op

Zo op het eind van het jaar is er weer een nieuwe Kronkeloar. Heb je hem nog niet in de bus? Lees hem dan hier!

Nieuws

Opening carnaval 2020

Geplaatst op

President Frans Hegeman heeft in deze video een boodschap voor jullie allen.

Een bijzonder jaar omdat we nu op het Vrijthof stonden en over een aantal dagen Oldeclooster gaait löss zouden vieren.
Helaas is, zoals bekend, dat nu anders. In deze video willen we toch stilstaan bij de opening van het carnaval 2020/2021. Wij zijn erg blij hoe het dorp heeft gereageerd op de oproep om de vlaggen uit te hangen vandaag. Dat sterkt ons alleen maar in de samenhorigheid die we als Kronkeldörp hebben!
Blijf gezond, denk om elkaar en dan zullen wij elkaar zo snel mogelijk weer zien tijdens carnaval 2021, maar het liefst eerder natuurlijk.

Nieuws

Persbericht C.V. Oldeclooster, carnaval 2021 tijdens covid-19 pandemie

Geplaatst op

Kloosterburen 2-10-2020,

Gezien de huidige stand van zaken betreffende covid-19 heeft het bestuur van Carnavalsvereniging Oldeclooster in goed overleg met iedereen die het carnaval in Kronkeldörp mogelijk maakt, met pijn in het carnavalshart besloten dat carnaval in Kronkeldörp dit jaar ook geheel anders zal zijn.

De jaarvergadering plannen was al een uitdaging, laat staan de geweldige feesten die wij jaarlijks organiseren. Een feest van dat formaat vergt nu eenmaal ontzettend veel voorbereiding. Niet alleen organisatorisch, maar ook het bouwen van de praalwagens wat bij de wijken in deze periode hoort te beginnen is onder de huidige covid-19 maatregelen niet verantwoord. De RIVM beperkingen waar wij ons allen aan moeten houden maakt het onmogelijk om carnaval in zijn huidige vorm door te laten gaan. Dit houdt dus in dat er komend carnaval geen optocht zal zijn en ook het vijf avonden feestvieren tijdens het carnavalsweekend kan in zijn huidige vorm niet doorgaan.

Het bestuur van Carnavalsvereniging Oldeclooster is bezig om te kijken wat er met de huidige beperking eventueel wel mogelijk is om het carnaval toch op een creatieve,  gepaste en verantwoorde wijze te kunnen vieren en ieder zal dat op zijn eigen manier kunnen doen. Het bestuur staat open voor goede ideeën en schroom dan ook niet om deze aan te dragen bij ons.

Carnaval zal altijd gevierd worden. Net als Kerst en Pasen. Carnaval is niet een feest dat zomaar even geannuleerd wordt. Carnaval is een feest voor iedereen jong en oud, rijk of arm en zal te allen tijde doorgang vinden. Alleen dit jaar op een andere manier dan wij gewend zijn. Het is aan ons allen om op een creatieve manier carnaval te organiseren met in achtneming van alle beperkingen vanuit het RIVM.

De gezondheid van ons allen staat op de eerste plaats en omdat de regels bijna dagelijks veranderen is het raadzaam om onze berichtgeving omtrent carnaval te volgen op onze sociale media kanalen.

Blijf allen gezond!

Namens bestuur C.V. Oldeclooster,

Voorzitter Frans Hegeman

Nieuws

Kronkeloar september 2020

Geplaatst op

Er is een nieuwe kronkeloar uitgebracht voor de maand september. Heb je hem nog niet in de bus? Dan kun je hem hier lezen!